Kvalitet & Miljö

Rödmålad bakgrund

Kvalitets- och miljöpolicy

Lyckås Måleri har arbetat aktivt med de möjligheter och krav som ställs på moderna företag i vår bransch. Vi har genom utbildning och erfarenhet skaffat oss kunskaper om moderna produkter och metoder men vi vet också vilka fördelar och möjligheter som finns i de traditionella metoderna. Genom att ha korta beslutsvägar och enkel administration kan vi snabbt börja använda nya tekniker och metoder för bästa möjliga slutresultat.

Utgångspunkten för oss i vårt arbete är att hitta den bästa lösningen för kunden samtidigt som vi tar största möjliga hänsyn till miljön - både med hänsyn till naturen och kundens krav, liksom till oss som arbetar med produkterna.

Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer för att ta ett gemensamt ansvar för miljön, från tillverkare till slutanvändare.

Vi använder miljöklassade färger och material från etablerade leverantörer så som

Flügger

Beckers

Nordsjö

Alcro

Lyckås Måleris lilla cykel!

Förutom att vi försöker att använda miljömärkta produkter i så stor utsträckning som möjligt i vår verksamhet så har vi också införskaffat oss en cykel som vi använder på lokala jobb i vår hemort Bålsta.

Lyckås Måleris cykel

Svanenmärkt

Svanenmärkta färger och lacker ger inte upphov till de hälsorisker som dessa produkter traditionellt sett är förknippade med. De får inte innehålla höga halter av hälso- och miljöfarliga lösningsmedel, vilket innebär att bara vattenbaserade färger kan Svanenmärkas. Miljömärkt färg och lack har bra täckförmåga.

Läs mer

Svalanmärkt

Vår granskning av målarfärg tar sikte på luftvägsbesvär och doftöverkänslighet som kan uppstå vid emittering av målarfärg. Märkningen för målarfärg är riktad mot slutkonsument, inte för yrkesgruppen målare. Ett av oss uppsatt gränsvärde ska uppfyllas två veckor efter applicering av färg och målarfärgen ska vara undersökt i ett certifierat och oberoende laboratorium.

Läs mer